Home
Aquasport
competitie
lid worden
Lidgelden
Uurrooster
kalender
Contact
Foto's
Links
Uurrooster Vakantie
zwemmen


De weg naar levenslang zwemplezier

Developed by: Verreydt Geert

Adres: VZS Hofstade  Kalverenstraat 71  2800 Mechelen  Secretaris 0495/722908  algemene info: 0496/ 80 04 52

Home

Aquasport

Competitie

Lid Worden

Lidgelden

Uurrooster

Kalender

Contact

Foto's

Links

Uurrooster vakantie

Zwemmen

  


LIDGELD BIJ NIEUWE AANSLUITING

Onze ledenbijdragen voor 2018 op jaarbasis de volgende :

- Zwemmen : € 110,00

- Aquasport : €110,00 of € 60,00  per half jaar

 (Maart/April € 100 – Mei/juni € 85 – Juli/Aug € 70 -  September € 60,00 – Oktober € 140.00)

Voor meerdere leden van het zelfde gezin vraag info bij de penningmeester( Pieter Verreydt )

N.B. Buiten dit lidgeld is er nog steeds de inkom voor het zwembad te betalen !

Deze bedragen worden aangepast aan het tijdstip van de aansluiting.

De ledenbijdragen kunnen ofwel cash betaald worden aan onze penningmeester , ofwel gestort of overgeschreven worden op ons financieel rekeningnummer

met als mededeling de naam van de aangeslotene+ rijksregisternummer.