Home
Aquasport
competitie
lid worden
Lidgelden
Uurrooster
kalender
Contact
Foto's
Links
Uurrooster Vakantie
zwemmen


De weg naar levenslang zwemplezier

Developed by: Verreydt Geert

Adres: VZS Hofstade  Kalverenstraat 71  2800 Mechelen  Secretaris 0495/722908  algemene info: 0496/ 80 04 52

Home

Aquasport

Competitie

Lid Worden

Lidgelden

Uurrooster

Kalender

Contact

Foto's

Links

Uurrooster vakantie

Zwemmen

Info Zwemmen

Basisprincipes van onze initiatie.

- Om elk kind de mogelijkheid te geven op zijn eigen ritme te vorderen, werd bewust gekozen om niet met lessenreeksen te werken. Elk groepje heeft zijn eigen eindnormen en men verhoogt pas van groepje wanneer men al de punten van dat groepje kent, ongeacht de tijd die men hiervoor nodig heeft.

- De lesinhoud wordt bepaald in functie van dat wat de aanwezige kinderen nog moeten kennen om te kunnen doorgaan. Hierdoor mist men weinig of niets indien men eens niet kan komen.

- De wetenschappelijke studies over de uitvoering van de zwemslagen, hebben jaren geleden reeds, de zwembewegingen volledig bijgestuurd. Hierdoor kan men, zonder extra training, sneller door het water gaan. Vanaf het begin hebben wij deze bewegingen in al onze groepen toegepast.

Alle wijzigingen aan deze manier van zwemmen worden opgevolgd en de opbouw van de  zwembewegingen en de eindtermen van de groepen worden dan ook aangepast.

- Door een stelselmatige motorische opbouw, gespreid over de 3 basisgroepen (kikkertjes 1, 2 en 3)  kunnen we, spelenderwijs, de rug-, de crawl- en de schoolslag gelijktijdig en volgens de laatste aanpassingen, aanleren.  

Wij kozen hiervoor omdat het onze overtuiging is dat, wie spontaan snel kan zwemmen, ook veel veiliger is en indien men later aan wedstrijden wenst deel te nemen, de zwembewegingen niet meer moeten  bijgestuurd worden.

De groepsindeling.

In principe zijn de groepen ingedeeld op basis van kunnen en niet volgens leeftijd.

Indien echter het leeftijdsverschil van het kind te groot is t.o.v. de gemiddelde leeftijd in de groep waarin men technisch zou thuishoren, zal er steeds naar een tussenoplossing gezocht worden.

Bij het bepalen van de groep waarin men zou thuishoren, speelt de afstand die men in één of meerdere zwemslagen kan zwemmen, weinig of geen rol evenmin als een behaald brevet. De wijze waarop de zwemslagen uitgevoerd worden is voor ons het belangrijkst.

De opbouw van onze initiatie.

De bewegingen van de crawl-, de rug- en de schoolslag, worden gelijktijdig en stapsgewijs vanaf de kikkertjes 1 aangeleerd. Vanaf de kikkertjes 3 komen er de voorbereidende oefeningen voor de vlinderslag bij. Bij de dolfijnen 1 en 2 worden deze bewegingen, samen met de starten, de keerpunten en de vlinderslag, volledig afgewerkt. 

Elk groepje heeft zijn eindnormen en zodra men die kent gaat men naar het volgende groepje. De tijd die men nodig heeft om de verschillende punten te beheersen speelt voor ons geen rol.

Per les wordt de lesinhoud bepaald op basis van datgene wat het kind of de kinderen die het langst in de groep zijn, nog moeten kennen om te kunnen doorgaan.

Opvolging van de kinderen.

De vorderingen van de kinderen worden regelmatig genoteerd en in het databestand bijgehouden. Wanneer men naar het volgend groepje gaat, wordt er een nieuw record aangemaakt. De vorige evaluaties worden niet verwijderd, zodat eventuele vergelijkingen steeds mogelijk blijven.

De verschillende groepen.

Onze allerkleinsten noemen we de kikkertjes. Zij zijn onderverdeeld in 3 niveau groepen (kikkertjes 1, 2 en 3). De kikkertjes 1 werken praktisch steeds in het klein bad; de kikkertjes 2 werken deels in het klein bad en deels in het groot bad. De kikkertjes 3 werken in principe enkel in het groot bad.

Voor de kikkertjes vragen wij om een welbepaald lesuur te kiezen en pas na afspraak van lesuur te wijzigen.

Wanneer men in het groepje 3 al de voorziene punten kent, gaat men door naar de dolfijnen.

Vanaf dan kan men tweemaal per week komen. Hun werkterrein is in het groot bad, aan de startblokken. Hier worden de zwemslagen afgewerkt en de vlinderslag toegevoegd. 

Bij de dolfijnen 2 wordt alles afgewerkt, aangevuld met de starten, de keerpunten en de aankomsten.


Vanaf welke leeftijd kan men aansluiten.

Aansluiten en meedoen kan vanaf 4 jaar. Aangezien wij echter, vooral in het eerste groepje, werken met maximum 6 kindjes per lesgeefster, kunnen wij al meerdere jaren niet anders dan met wachtlijsten werken. Inschrijven op deze lijsten kan vanaf 3 jaar.


Wanneer werken wij?

Heel  eenvoudig: het ganse jaar door!

Tenzij… wij om bepaalde redenen niet in het bad kunnen, of het niet mogelijk is om de lessen normaal te laten verlopen (bv. examen periode van de lesgeefsters/gevers).

In de verlofperiodes gaan de lessen zoveel mogelijk door, maar er kan wel een andere uurregeling van toepassing zijn. Wijzigingen aan de lopende uurrooster worden op de site gezet en de leden die ons een email adres laten kennen, ontvangen deze wijzigingen ook per mail.


Competitie mag, maar moet niet.

-De wedstrijden waaraan wij deelnemen zijn hoofdzakelijk recreatief. Diegenen die het willen en waarvan wij zien dat zij het eventueel zouden kunnen, mogen ook aan de competitieve wedstrijden deelnemen. Met de competitieve wedstrijden bedoelen we onze provinciale-, landelijke-, nationale- en internationale wedstrijden. Om het recreatief karakter van onze wedstrijden te behouden, zijn wij niet aangesloten bij de Vlaamse Liga.

Enkel diegenen die ons melden hierin geïnteresseerd te zijn, worden op de hoogte gebracht van de plaats, de datum, het uur en het programma. Wenst men deel te nemen vragen wij ons dit te melden en door te geven wat men wil zwemmen.

Er is ook nooit een verplichting om aan een bepaald aantal trainingen per week deel te nemen. Deze zijn even vrijblijvend als de lessen.

Momenteel hebben we een kleine kern van jongeren die aan wedstrijden deel nemen, maar hun resultaten en ereplaatsen, zelfs op internationaal vlak, mogen er zijn. Jaarlijks worden meerdere van onze zwemmers en zwemmertjes, voor hun prestaties op nationaal en internationaal vlak, door het gemeentebestuur van Zemst gehuldigd!

 Deze prestaties zijn mogelijk omdat de evoluties van de zwembewegingen strikt opgevolgd en aangeleerd worden, i.p.v. zo vlug mogelijk aan (tempo)trainingen te doen.    

Tweemaal per jaar organiseren we beginnelingenwedstrijden voor alle groepen vanaf de dolfijnen en sommige kikkertjes 3. Ook de ouders mogen hier meezwemmen!